Lupinus on sitoutunut noudattamaan vastuullisen matkailun periaatteita ja pyrkii omalla toiminnallaan minimoimaan vaikuttamaan positiivisesti matkailualan vastuullisuuteen. Lupinuksen pääasiallisia toimia ja tavoitteita vastuullisuuden suhteen ovat:

  • Edistää vastuullista toimintaa ja talouskasvua niissä yhteisöissä, joissa toimimme
  • Tarjota retkiä ja yhteistyökumppaneiden palveluita vain toimijoilta, jotka ovat sitoutuneet omalta osaltaan vastuullisuuteen
  • Suojella lapsia ja lasten oikeuksia
  • Taata tasa-arvo matkoilla ja matkojen suunnittelussa
  • Edistää eläinten hyvinvointia
  • Antaa takaisin niille yhteisöille, joiden kanssa toimimme. Tähän kuuluu muun muassa tiivis yhteistyö urheilumatkojen mahdollistajien, kuten lajiliittojen, urheilijoiden ja kisapaikkojen kanssa
  • Vähentää muun muassa muovin ja paperin käyttöä, pienentää energiankulutusta ja tukea muun muassa kasvispohjaisen ruuan valintaa. Kierrättää.
  • Pienentää päästökuormaa muun muassa hyödyntämällä olemassa olevia julkisen liikenteen tai muita kuljetusmuotoja ja optimoida kuljetukset niin, ettei tyhjiä autoja ajeta
lupinus vastuullisuus
Kuva: Jamie Street